IPA test

IPA test/IPA analyse:

Teorien bak IPA analysen har blitt grundig undersøkt, og ved å bringe sammen forskning fra de siste 30 årene, er det nå mulig å få mer detaljert informasjon om effektiviteten av flere av tarmens funksjoner.

IPA analyse skiller seg fra andre tarmpermeabilitets tester ved å analysere hele fem sukkerarter og deres korrelative enzymer, i motsetning til bare to sukkerarter.

IPA analyse indikerer følgende problemer som gjelder dine pasienter: redusert absorpsjon, økt permeabilitet i både mage og tarm, betennelse, og laktose – og sukrose malabsorpsjon. Denne kunnskapen har tidligere ikke kunnet oppnås i en enkelt analyse.

Testen utføres etter inntak av en sukker-løsning, med fem ulike sukker, henholdsvis mannitol, sukrose, laktose, raffinose og cellobiose. De ulike sukker konsentrasjoner påvises og måles i urin. Nivåer eller deres tilnærming ratio indikerer om disse ovennevnte problemstillinger er tilstede.

Testen er egnet for personer med følgende symptomer og lidelser / problemer:

• Irritabel tarm-syndrom som oppblåsthet, rumling og luft i magen

• Forstoppelse og diaré

• Mangel på næringsstoffer

• Tretthet

• Eksem

• Migrene

• Cøliaki og Crohns sykdom

• Matvareallergi og matintoleranse

• Revmatoid artritt, ledd-og muskelsmerter

• Bechterews sykdom

• Reiters syndrom

• Schizofreni og autisme

Mulige årsaker til økt tarmpermeabilitet:

• NSAIDS (Ikke Steroid Antibetennelses Medisin)

• Antibiotika

• Infeksjoner i tarmkanalen

• Bakteriell overvekst og dysbiose/ubalanse

• Matintoleranse

• Kjemoterapi og skade fra stråling

Bestill CSAPx2 test.

Oppsamling av prøveresultat:

Testsettet inneholder en sukker blanding, og ligger sammen med de andre komponentene i esken. Sukker blandingen løses opp i et glass vann før sengetid. I løpet av natten og morgenen samles urinen i det medfølgende begerglasset, og total mengde urin måles minst 8 timer etter inntaket av sukkerløsningen. Omtrent 20 ml blir da overført til et reagensglass og sendes til laboratoriet for videre analyse.

Analysesvaret:

Her har vi beskrevet de forskjellige markører som skal måles i IPA analyse, og hvordan de enkelte sukkermolekyler blir fordøyd og absorbert i tarmen. Videre forklarer vi problemene som kan oppstå, dersom det spores for høye nivåer eller at sukkerartene er i feil forhold til hverandre.

Mannitol: vurderer tarmens absorpsjonsevne:

Mannitol er en sukkeralkohol med liten molekylstørrelse, som under normale forhold vil bli absorbert i den øvre delen av tynntarmen gjennom epitelceller via de små porene (passiv diffusjon), hvoretter det vil være synlig i urinen(5).

Når mannitol ikke absorberes riktig, vil det ikke være påviselig i urinen. Dette indikerer redusert absorpsjonsevne og dermed er tarmen forhindret til å absorbere essensielle næringsstoffer, som til slutt kan føre til mangel på vitaminer og mineraler(6, 7).

Cellobiose: vurdere tarmens permeabilitet

Cellobiose er et disakkarid som består av to glukose molekyler. Cellobiose blir ikke spaltet av enzymer i fordøyelseskanalen, og vil derfor, under normale forhold ikke kunne påvises i urinen. I stedet, vil det passere til tykktarmen der det fungerer som substrat for tarmfloraen. Dersom cellobiose påvises i urinen betyr det at sukkeret absorberes gjennom de stramme forbindelser mellom cellene. Dette gjenspeiler ødeleggelse av tarmslimhinnen og dermed økt tarmpermeabilitet som til slutt også fører til økt absorpsjon av uønskede skadelige stoffer og molekyler(5).

Sukrose: vurderer magesekkens permeabilitet

Sukrose er et disakkarid som består av glukose og fruktose. Det er også kjent som hvitt sukker. Sukrose spaltes raskt av enzymet sukrase i tolvfingertarmen. Under normale forhold vil sukrose ikke være å spore i urinen. Dersom sukrose oppdages i urinen kan dette skyldes økt passiv absorpsjon gjennom magen grunnet irritasjon eller betennelse i slimhinnen(4, 8,9).

Raffinose versus mannitol: vurderer skader på tynntarmen.

Raffinose er en trisakkarid bestående av galaktose, fruktose og glukose. Raffinose spaltes av enzymene i fordøyelsessystemet og vil derfor normalt ikke kunne påvises i urinen, siden det vil passere direkte til tykktarmen, hvor det brukes som substrat for tarmfloraen. Dersom raffinose derimot absorberes ved passiv diffusjon vil det kunne påvises i urinen og indikerer redusert kapasitet i de stramme forbindelser mellom cellene, som igjen indikerer en mulig betennelse i tarmen(10). Mannitol, som tidligere nevnt, er et lite sukkermolekyl og absorpsjonen begrenses av betennelse eller ødeleggelse av tarmen, som ved cøliaki eller Crohns sykdom(11). Høyt forhold av raffinose / mannitol indikerer skader i epitelvev i tolvfingertarmen(12).

Laktose versus raffinose: vurderer laktose feilabsorpsjon.

Laktose er et disakkarid, som er delt inn i galaktose og glukose i tynntarmen (jejunum, primært) av enzymet laktase. Laktose kan under normale omstendigheter ikke spores i urinen. Dersom laktose påvises i urinen, betyr det at det ikke er nok laktase i tynntarmen for å spalte laktose og at det samtidig er en økt tarmpermeabilitet. Høy andel av laktose / raffinose indikerer laktose feilabsorpsjon (12).

Sukrose versus raffinose: vurderer sucrose feilabsorpsjon.

Forholdet mellom sukrose og raffinose tolkes analogt med en laktose / raffinose ratio. Hvis testene viser høy sukrose / raffinose ratio indikerer dette en lav aktivitet av enzymet sukrase i tynntarmen (tolvfingertarmen, primært) og sukrose feilabsorpsjon er indikert.

I takt med at ratioen faller, observeres mer skader lenger ned i systemet(12).

Tolkingsmønstrene:

Erfaring fra forskning og klinisk arbeid med IPA analyse viser at bestemte mønstrer av resultatene kan være betydelige og er viktig å være klar over. Nedenfor er de forskjellige mønstre.

↑ = High Society eller høy ratio. ↓= Lavt funn eller lav ratio. →= Normalt funn eller normal ratio

Andre relevante laboratorietester:

Basert på pasientens symptomer og resultatene oppnådd ved IPA analysen, kan det være hensiktsmessig å vurdere andre analyser for å få avklart mulige årsaker for symptomene, slik at mer spesifikk behandling kan initieres. IPA testen viser spesifikt hvor man kan/skal lete videre.

  ↑Laktose   ↑Raffinose  Sekundær   Laktose malabsorpsjon på grunn av betennelse. Mistanke om ødeleggelse i   tarmepithelet i jejunum
  ↓Laktose   ↑Raffinose  Ødeleggelse i tolvfingertarmen og ileum, men uten laktose malabsorpsjon
  ↑Laktose   ↓Raffinose   Primary   laktosereaksjon (skal bekreftes med pusteprøve eller laktosebelastning)
  ↑Sukrose   ↑raffinose   Destruksjon   tarmepithelet i olvfingertarmen
  ↑Sukrose   →Raffinose   Ødeleggelse   av slimhinnen i magesekken
  →Sukrose   ↑Raffinose   Ødeleggelse   i tarmepithelet i ileum
  ↑Laktose   / raffinose   ↑Raffinose   /   Mannitol   Secondary Laktose malabsorpsjon på grunn av betennelse.
  ↑Laktose   / raffinose   ↓Raffinose   / Mannitol   Primary Laktose malabsorpsjon på grunn av genetisk predisposisjon
  ↓Sukrose   / raffinose   ↓Laktose   / raffinose   Indikerer ødeleggelse distalt i tynntarmen
  ↑Sukrose   / raffinose   ↑Laktose   / raffinose   Indikerer ødeleggelse i den proksimale delen av tarmen eller hele tarmen påvirkes
  ↑Raffinose   / Mannitol   ↓→Sukrose   / raffinose   Indikerer ødeleggelse distalt i tynntarmen

↑ = High Society eller høy ratio. ↓= Lavt funn eller lav ratio. →= Normalt funn eller normal ratio

CSAP x 2 – Omfattende parasittologi x 2: Denne testen er utført for å identifisere uønsket tarmflora i avføringen. I tillegg undersøkes det spesifikt for dannelse av bukspyttkjertelens enzymer, og om det er høye nivåer av protein og fett i avføringen som kan indikere lav produksjon av magesyre og galle. Utvalget viser også om det er økt betennelses markører i forhold til mikro-betennelse, Crohns, kolitt, samt nivået av sIgA og kortkjedete fettsyrer.

Dersom du kombinerer denne testen med IPA analysen har du en solid oversikt over funksjonene i fordøyelseskanalen.

– SIBO – Bakteriell overvekst: Denne prøven utføres som en pusteprøve og brukes til å estimere, ut i fra gassnivået i pusten, om det er en overvekst av bakterier i tynntarmen.

– Laktose malabsorpsjon: Denne prøven utføres som en pusteprøve, og brukes til å estimere ut i fra gassnivået i pusten, om det foreligger laktose malabsorpsjon.

– ­Fruktose malabsorpsjon: Denne prøven utføres som en pusteprøve, og brukes til å estimere ut i fra gassnivået i pusten, om det er fruktosemalabsorption.

– Matintoleranse mot IgG antistoffer: Denne testen utføres for å bestemme om det er immunresponser rettet mot mat som er inntatt. Testen måler IgG antistoffdannelse mot spesifikke matproteiner og er et godt verktøy for å vurdere hvilke matvarer som bør fjernes fra kostholdet, for å forbedre tarmens funksjon, samt redusere kroniske betennelses reaksjoner.

– Gluten / gliadin IgA / IgG og transglutaminase analyse: Disse analysene er utført for å identifisere kroppens respons til proteinet gliadin fra hvete, spelt, rug og bygg. På bakgrunn av dette kan man vurdere om symptomene kan skyldes cøliaki (gluten allergi) eller kun glutenreaksjon.

– Organiske syrer: Denne testen gir et innblikk i et bredt spekter av ernæringsrelaterte metabolske prosesser i kroppen, for eksempel problemer med avgiftning, oksidativt stress og spesielt om det er ubalanse i tarmen(sopp og bakteriell overvekst i tarmen).

– Gen-test: Primær Laktose malabsorpsjon og fruktosemalabsorption kan måles gjennom en blodprøve som måler genetisk predisposisjon.

Referanser:

1. Bjarnason, I., Macpherson, A. & Hollander, D. Intestinal Permeability: An Overview. Gatroenterol1 108, 1566–1581 (995).
2. Berstad, A., Undseth, R., Lind, R. & Valeur, J. Functional bowel symptoms, fibromyalgia and fatigue: a food-induced triad Scandinavian journal of gastroenterology 8-9, 914–9 (2012).
3. Smith, M. D., Gibson, R. A. & Brooks, P. M. Abnormal bowel permeability in ankylosing spondylitis and rheumatoid arthritis. The Journal of rheumatology 12, 299–305 (1985).
4. McOmber, M. E., Ou, C.-N. & Shulman, R. J. Effects of timing, sex, and age on site-specific gastrointestinal permeability testing in children and adults. Journal of pediatric gastroenterology and nutrition 50, 269–75 (2010).
5. Juby, L. D., Rothwell, J. & Axon, A. T. Cellobiose/mannitol sugar test–a sensitive tubeless test for coeliac disease: results on 1010 unselected patients. Gut 30, 476–80 (1989).
6. Nieminen, U., Kahri, A., Savilahti, E. & Färkkilä, M. A. Duodenal disaccharidase activities in the follow-up of villous atrophy in coeliac disease. Scandinavian journal of gastroenterology 36, 507–10 (2001).
7. Heitlinger, L. A., Rossi, T. M., Lee, P. C. & Lebenthal, E. Human intestinal disaccharidase activities: correlations with age, biopsy technique, and degree of villus atrophy. Journal of pediatric gastroenterology and nutrition 12, 204–8 (1991).
8. Sutherland, L. R. et al. A simple, non-invasive marker of gastric damage: sucrose permeability. Lancet 343, 998–1000 (1994).
9. Wyatt, J. et al. Increased gastric and intestinal permeability in patients with Crohn’s disease. The American journal of gastroenterology 92, 1891–6 (1997).
10. Lobley, R. W., Burrows, P. C., Warwick, R., Dawson, D. J. & Holmes, R. Simultaneous assessment of intestinal permeability and lactose tolerance with orally administered affinose, lactose and L-arabinose. Clinical Science 79, 175–83 (1990).
11. Dawson, D. et al. Changes in jejunal permeability and passive permeation of sugars in intestinal biopsies in coeliac disease and Crohn’s disease. Clinical Science 74, 427–431 (1988).
12. Hessels, J. et al. Assessment of intestinal permeability: enzymatic determination of urinary mannito l, raffinose, sucrose and lactose on Hitachi analyzer. Clinical chemistry and laboratory medicine 41, 33–8 (2003).

Nordic Laboratories:

Nordic Laboratories ble etablert i 1998. Formålet med laboratoriet er å gi helsepersonell og pasienter de mest dokumenterte objektive laboratorietester som er tilgjengelige for å forebygge sykdom. Vi er blant Europas ledende leverandører av laboratorieanalyser. Med Funksjonell medisin som grunnlag for behandlingstilnærmingen, bruker vi objektive laboratorieanalyser til å identifisere problemene som deretter kan løses med en riktig behandling strategi, slikt at kroniske lidelser kan behandles og forebygges.

Samarbeidspartnere:

Vi samarbeider med en rekke laboratorier i hele verden og legger stor vekt på kvalitet og validitet av vårt opplegg. Alle våre laboratorier oppfyller en rekke kriterier for å bli inkludert i samarbeidet med oss. Kriteriene innebærer bl.a. topp kvalitetskontroll ved laboratorier, som inneholder god styring av innsendte prøver, optimal spredning av analyseresultater og et samlet krav om å overholde våre standarder slik at vi til slutt oppnår de beste resultatene for våre klinikere og pasienter.

Head Office:                          UK Office:
Nygade 6, 3.sal 11                 Old Factory Buildings, Stonegate
1164 Copenhagen K             Sussex, TN5 7DU
Denmark                                United Kingdom
Tlf: +45 33 75 10 00             tel: +44 (0)1580 201 687

www.nordic-labs.com
info@nordic-labs.com

 

Hvorfor nøye seg med to sukkerbiter når det blir søtere med 5?

På Nordiske Laboratories, skaper vi innovasjon. Vi utfordrer vitenskapen, slik at vi kan tilby laboratorieanalyse som lar deg finne årsakene til fordøyelsesproblemer, slik at den beste behandling kan iverksettes. Vi har gjennomgått den vitenskapelige litteraturen fra de siste 30 årene, og funnet den optimale analyse for vurdering av tarmpermeabilitet og absorpsjons kapasitet. Analysen måler absorpsjon av de 5 sukkermolekyler i motsetning til bare to sukkermolekyler som er tradisjonelt brukt. Fem sukkermolekyler gir ytterligere kunnskap og innsikt i dine pasienters tarmtilstand, slik at du kan tilby en mer personlig og optimalt tilpasset behandling.

Legg igjen en kommentar